Com?

Per a nosaltres, cada nou projecte és una font d’inspiració per a noves preguntes i provoca un nou procés d’aprenentatge tant per a nosaltres com per als nostres clients. La barreja dels diferents tipus de persones i fons de coneixement, condueix a un aprenentatge col·lectiu que es tradueix en la transformació dels grups. Per això sempre comencem creant un artefacte organitzatiu (un esdeveniment, un objecte, un projecte) que crea l’oportunitat de sacsejar els punts de vista habituals i iniciar un procés constructiu de nous coneixements.

Seguim un enfocament de pràctica reflexiva al llarg del projecte i promovem la participació dels clients en aquestes mateixes pràctiques. Per a nosaltres un projecte té valor només si crea la transformació dels participants.

La nostra metodologia segueix un enfocament general que s’inspira en el metadisseny. És a dir, dividim els projectes en fases que condueixen a incrementar la capacitat dels clients per dissenyar projectes similars per sí mateixos. Ens prenem molt seriosament la idea que la transformació només es produeix després que els participants estiguin molt involucrats en tot el procés i després de treballar junts en la definició del problema i buscar plegats les solucions. Responem a les peticions dels clients començant per una primera reunió intensa de co-creació en què realment definim el problema i el projecte junts. Llavors ens posem d’acord en un curt brief disseny de tots el procés. Ambdues parts ens comprometem a seguir-lo fins al final. En diversos punts del procés avaluem conjuntament què sʼha aconseguit mès enllà de les fites, els entregables i les solucions, centrant-nos en la manera com el grup ha epxerimentat el procés dʼaprenentatge. Seguim iterant fins al moment en què podem donar el projecte per tancart. Això té més a veure amb un acord sobre el nivell assolit respecte els resultats del canvi que amb un data límit fixada per endavant. S’analitza el coneixement creat i sʼentra en un procés de reflexió general. Després d’algun temps ens posem en contacte amb els nostres clients de nou per compartir els nostres punts de vista sobre el procés, així com la forma en que sʼestà desenvolupant la transformacio.

Llavors tornem a començar el procés amb un altre projecte.